HTB introductie en verdieping

De Hersteltraining Beeldend bestaat uit 12 thema middagen van 13.30 tot 16.00 uur. Deze training is geschreven vanuit ervaringen en kennis van lotgenoten, deelnemers en het groeiproces wat ik door de jaren heen zelf heb doorlopen. Het biedt onder meer inzicht in hoe huidige situaties/belevingen en denkpatronen kunnen schuren aan eerdere ervaringen. Het schuurt als t ware aan oude emotionele belevingen en dat voelt naar.

Door de jaren heen heb ik gemerkt als ervaringsdeskundige/trainer, hoe het kan helpen om duidelijk te krijgen welke besluiten en overlevingsmechanismen je hebt ontwikkeld. Deze training biedt onderzoek en handvaten om onder meer, met triggers en valkuilen om te gaan. Eventueel bepaalde besluiten te heroverwegen omdat, ze juist tegen je kunnen werken nu je volwassen bent. Het ervaren van keuzemogelijkheden, de mens die je bent en wilt zijn.

De optelsom van je innerlijke bagage, dat wat je heeft gevormd, samen met wat je aan genetische bagage hebt meegekregen van je ouders en voorouders, je overtuigingen en denkbeelden, bepalen voor ’n groot deel hoe je in het leven staat. Hoe je omgaat met tegenslag en hoe je tegen jezelf aankijkt. In de training werk je dit, individueel of in groepsverband uit in 3 levenspaden. Het biedt daarnaast ook handvaten om te leren omgaan met je kwetsbaarheid ( littekens). Het verstevigen van je mentale kracht en ervaren dat je zelf de regie over je leven hebt.

HTB thema overzicht

Wanneer je daarnaast nieuwe denkpatronen kunt leren gebruiken, geeft dat meer keuzemogelijkheden in denken, voelen en handelen. Ook breng je in beeld wat je tot dusver hebt bereikt en wat nog aandacht vraagt. Je kwaliteiten (en valkuilen). Je toekomstperspectief, je dromen en verlangens!

Ik heb de overtuiging dat werken met hoofd, hart en handen en de combinatie van kennis en beeldtaal beter beklijft. Steun, troost en inzicht biedt. Je kunt je verleden niet veranderen, maar je kunt wel ontdekken en bewust worden hoe je je leven vorm wilt geven en wat er voor jou werkelijk toe doet, tijdens de training. Elk thema bestaat voor een gedeelte uit theorie en het vervolgens uitwerken van de bijbehorende creatieve beeldopdracht.

De HTB introductie

De introductietraining biedt een aantal inleidende thema’s, bedoelt om kennis te maken met deze manier van beeldend werken. Deze training bestaat uit 2 blokken van 4 en 5 themamiddagen, van 13.30 tot 16.00 uur in mijn atelier in Ermelo. Wanneer werken in groepsverband voor jou niet haalbaar is het ook mogelijk deze trainingen individueel te volgen.

Voor wie zijn deze trainingen bedoeld?

De training kan om verschillende redenen gevolgd worden:

Kosten

De werkmap met de thema’s en opdrachten, is voor eigen rekening en kost 49,50 euro excl. verzendkosten. De kosten voor deelname aan de training zijn inkomensafhankelijk.

Aanmelding

Mocht je interesse hebben in deze training en/of vragen hebben, of wil je een aanmeldingsformulier ontvangen, stuur mij dan een mailtje (zie contact). Wanneer je een van de trainingen wilt volgen, maken we een afspraak voor een gesprek/ intake.

Waar?

De trainingen worden gegeven in Ermelo en Nijmegen, door ervaren en gekwalificeerde trainers.